06/10/2008 - 10:20

Chỉ còn một địa phương chưa hết bệnh cúm gia cầm

* Khống chế được dịch bệnh heo tai xanh

(CT)- Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), hiện nay, cả nước chỉ còn tỉnh Cà Mau có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Nhưng cũng đã 11 ngày trôi qua tại địa phương này không còn phát sinh thêm ổ dịch bệnh mới.

Cũng theo Cục Thú y, hiện nay, cả nước đã khống chế được dịch bệnh heo tai xanh. Gần đây, không có địa phương nào báo cáo còn xảy ra dịch bệnh này. Cà Mau là địa phương cuối cùng không còn dịch bệnh heo tai xanh kể từ ngày 27-9-2008. Tuy nhiên, gần đây, dịch bệnh lở mồm long móng vẫn còn xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Trong 6 ngày qua, tại tỉnh Quảng Trị cũng không còn phát sinh thêm ổ dịch bệnh mới. Trên phạm vi cả nước hiện chỉ có tỉnh này có dịch bệnh lở mồm long móng chưa qua 21 ngày. Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đang chỉ đạo và hỗ trợ phòng chống dịch cho các địa phương xảy ra dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết