21/08/2021 - 20:44

Chấn chỉnh việc thực hiện giãn cách xã hội

(CT) - Ngày 21-8, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng ký ban hành Công văn số 3441/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố phải thực hiện nghiêm việc bố trí số lượng người làm việc tại công sở không quá 1/3 tổng số người lao động (phải có lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực) để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (ngoại trừ lực lượng vũ trang và ngành y tế phải đảm bảo 100% quân số). Các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là công chức, viên chức) thuộc thẩm quyền quản lý ngoài việc đeo thẻ công chức, viên chức; thẻ ngành và mặc đồng phục của ngành (nếu có) hoặc xuất trình giấy đi đường khi di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại (hoặc thực hiện chuyên môn được giao), bắt buộc phải có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và cấp trên quản lý trực tiếp về vi phạm của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND thành phố giao UBND quận, huyện tổ chức triển khai, rà soát, thống kê, lập danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý đủ điều kiện để cấp Giấy đi đường, đảm bảo phù hợp với phương án làm việc của từng cơ quan, đơn vị và gửi cho Công an thành phố để nắm thông tin, theo dõi. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong ngày 22-8-2021. Ðồng thời, UBND quận, huyện xác nhận Giấy đi đường theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân. Chậm nhất trong ngày 23-8-2021 phải hoàn thành, bảo đảm sự lưu thông; không sử dụng các giấy tờ đã được cấp trước đây. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động loại hình nhân viên giao hàng (shipper).

Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không đúng quy định, trường hợp cố tình chống đối người thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xử lý theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội.

N.H

Chia sẻ bài viết