19/12/2012 - 21:51

Ngày làm việc thứ 2 Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam:

Chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, ngày 19-12, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và nghe tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa IV, báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.

Các tham luận tại Đại hội tập trung đánh giá, nêu bật những kết quả đạt được của cựu chiến binh các cấp, các ngành thời gian qua, nêu các bài học kinh nghiệm trong hoạt động phòng chống tham nhũng; xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên; giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; công tác chính trị - tư tưởng, tổ chức - cán bộ và xây dựng Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của Hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay… Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh cần kết hợp chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động với xây dựng các tổ chức Hội và Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho các hoạt động có chất lượng, hiệu quả cao, có sức hấp dẫn, lôi cuốn cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác bồi dưỡng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cần được các cấp hội, hội viên quan tâm đổi mới về nội dung, phương pháp, phù hợp với tâm lý và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề cập đến công tác cán bộ Hội trong nhiệm kỳ tới, một số đại biểu đề nghị cần xác định thực hiện ngay việc quy hoạch cán bộ từ năm đầu của nhiệm kỳ. Trong đó, trước hết cần quy hoạch để xác định rõ và thật cụ thể thời điểm hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí đương nhiệm để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nguồn thay thế.

Đại hội đã bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa mới với 99 đồng chí. Cuối buổi chiều, được sự ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã triệu tập Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các chức danh khác.

Theo chương trình, ngày 20-12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V sẽ ra mắt và Đại hội tiến hành phiên bế mạc.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Chia sẻ bài viết