02/01/2008 - 09:17

Chậm cấp thẻ khám chữa bệnh năm 2008 cho người nghèo

Theo phản ánh của nhiều người dân thành phố thuộc đối tượng được cấp thẻ khám chữa bệnh (KCB) miễn phí, hiện nay thẻ KCB năm 2007 đã hết giá trị sử dụng nhưng hiện họ chưa được cấp thẻ KCB năm 2008, gây khó khăn cho việc khám và điều trị bệnh. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ, cho biết: “Việc chậm cấp thẻ KCB cho người nghèo là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố chưa cung cấp danh sách đối tượng được cấp thẻ cho cơ quan bảo hiểm để làm cơ sở cấp thẻ”.

Theo thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay Sở mới chỉ nhận được danh sách đối tượng được cấp thẻ KCB năm 2008, gồm các quận, huyện: Cái Răng, Ô Môn, Phong Điền, Thốt Nốt. Các địa phương còn lại vẫn đang trong quá trình rà soát, lập danh sách. Với tiến độ này, giữa tháng 1-2008, Sở mới tổng hợp đầy đủ chuyển danh sách đối tượng được cấp thẻ đến Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ để cấp thẻ. Sau đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ nhận số thẻ này để liên hệ quận, huyện phát hành thẻ đến tận tay người nghèo. Như vậy, nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng 2-2008 người nghèo mới nhận được thẻ KCB năm 2008.

NGUYỄN THANH

 

Chia sẻ bài viết