04/06/2023 - 12:13

Chạm bờ tháng sáu

Từ Dạ Linh

Gửi về sương khói nhiêu khê

Mối tình đơn lẻ ủ ê nắng hè

Sân trường râm ran tiếng ve

Chạm bờ tháng sáu

Ta nghe rộn ràng.

 

Ơ kìa tháng sáu nhẹ sang

Sân trường phượng nở

Hoa đan mắt người

Tháng sáu gợi nhớ em cười

Mắt môi ngày ấy

Nói lời cùng ta.

 

Ta về tìm lại tuổi hoa

Vướng bờ tháng sáu

Vỡ òa niềm riêng

Kìa ai lung luyến mắt huyền

Để ta sống mãi giữa miền hoa mơ.

 

Tháng sáu đẹp tựa bài thơ

Rạo rực câu chữ

Giữa bờ phù vân

Cho ta lòng những bâng khuâng

Vọng lời em nói

Trong ngần thanh âm.

Chia sẻ bài viết