15/02/2009 - 10:47

Cấp phép sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản trong vòng 7 ngày

(TTXVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số14/2009/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4-5-2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Nghị định quy định thời hạn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản là 7 ngày, gia hạn là 5 ngày, thay vì 15 ngày như quy định cũ. Một trong những điểm mới khác của Nghị định số: 14/2009/NĐ-CP là bổ sung các quy định về thủ tục và trình tự cấp lại giấy phép. Theo đó, giấy phép nếu bị mất, rách nát, hư hỏng sẽ được cấp lại trong thời hạn 5 ngày, với điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đồng thời là cơ quan có thẩm quyền thu hồi, gia hạn, cấp lại giấy phép.

Theo quy định mới của Nghị định số: 14/2009/NĐ-CP, không chỉ cơ sở sản xuất cần có ít nhất 1 kỹ thuật viên có bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành khai thác hoặc cơ khí thủy sản, mà cơ sở kinh doanh cũng phải có ít nhất 1 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về chuyên ngành này. Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính dưới 50 sức ngựa hay trên 50 sức ngựa đều phải có ít nhất 1 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ hoặc bằng trung cấp theo quy định. Trong quá trình đóng mới, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên, cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá phải có kỹ sư chuyên ngành máy tàu và vỏ tàu để giám sát kỹ thuật.

Về sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và sản xuất thức ăn nuôi thủy sản, Nghị định số: 14/2009/NĐ-CP bổ sung quy định về việc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đã công bố và thực hiện ghi nhãn hàng hóa. Đồng thời, Nghị định mới này cũng nêu rõ chỉ được kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi thủy sản thuộc danh mục được lưu hành tại Việt Nam, đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản, thực hiện ghi nhãn hàng hóa. Đối với sơ chế thủy sản, kinh doanh nguyên liệu thủy sản, phải có ít nhất 1 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chia sẻ bài viết