24/09/2020 - 08:28

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị mất

Bà La Thị Duyên, ở quận Ô Môn, hỏi: Vừa qua, do bất cẩn, tôi đã làm mất sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Xin hỏi thủ tục cấp lại sổ BHXH được thực hiện ra sao? Tôi cần mang theo giấy tờ gì?

Về thắc mắc này, BHXH TP Cần Thơ trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 27 của Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26-6-2020 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế, có quy định cụ thể đối với trường hợp xin cấp lại sổ BHXH do bị mất. Thành phần hồ sơ, đề nghị cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gồm: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

Để thực hiện thủ tục, nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.

Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ điều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 1 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH theo quy định cho cơ quan BHXH.

HIỂN DƯƠNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết