17/09/2022 - 20:05

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua TP Cần Thơ có thể được phê duyệt trong tháng 12-2022

(CT) - Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, Dự án thành phần 2, đoạn qua TP Cần Thơ, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 do Ban làm chủ đầu tư. Về tình hình thực hiện Dự án thành phần 2, sau khi nhận nhiệm vụ chủ đầu tư, Ban đã triển khai thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án; lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án. Đồng thời, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng các gói thầu như: tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án; tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất, thủy văn), cắm ranh giải phóng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn giám sát khảo sát xây dựng; thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi… 

Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế các yếu tố cơ bản trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận, dự kiến tháng 10-2022; hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến đến ngày 10-11-2022; hoàn thành hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt, đầu tháng 11-2022; trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định dự án, dự kiến giữa tháng 11-2022. Dự kiến đến ngày 10-12-2022 sẽ phê duyệt dự án, tiến tới triển khai xây dựng cao tốc đoạn qua TP Cần Thơ trong năm 2023.

Dự án thành phần 2 đoạn qua TP Cần Thơ có chiều dài khoảng 37,42km (điểm đầu tại Km57+200, thuộc địa phận xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh và điểm cuối tại Km94+620, thuộc địa phận xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai); tổng mức đầu tư 9.845 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương; thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2027. Giai đoạn 1 đầu tư quy mô 4 làn xe, với bề rộng nền đường 17m. Còn toàn Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 188km; với 4 dự án thành phần: Châu Đốc - Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh - Thới Lai, Châu Thành A - Phụng Hiệp và Phụng Hiệp - Trần Đề.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết