15/01/2020 - 09:58

Cần xác định ngành công nghiệp mũi nhọn đến năm 2030 và định hướng phát triển công nghiệp - thương mại cho nhiệm kỳ tới

(CT)- Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam tại Hội nghị Tổng kết ngành Công thương TP Cần Thơ năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 vào chiều 14-1.

Ông Trương Quang Hoài Nam chỉ đạo Sở Công thương chủ động xác định lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn của thành phố đến năm 2030; cần năng động, nghiêm túc phát triển hệ thống mạng lưới logistics theo quy hoạch, kế hoạch; tập trung tái cơ cấu lại ngành hàng xuất khẩu; quan tâm phát triển thương mại điện tử và hội nhập quốc tế; chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời, ngành Công thương còn có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố về định hướng phát triển công nghiệp - thương mại trong nhiệm kỳ tới, đặt ra các giải pháp cụ thể, trọng tâm để đạt được những mục tiêu đề ra.

Năm 2019, Sở Công thương thành phố chủ động nắm bắt thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Nhờ đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng 8,16% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 11,45%; xuất khẩu tăng 7,67%, nhập khẩu tăng 11,37% so với cùng kỳ. Năm 2020, ngành Công thương thành phố phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,22%. Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ dự kiến đạt 150.050 tỉ đồng, tăng 11,58% so năm 2019; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ngoại tệ phấn đấu đạt 3.450 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa phấn đấu đạt 2.220 triệu USD.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết