21/09/2021 - 09:35

Cần Thơ tăng tốc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 

(CTO) – Ngày 20-9, Văn phòng UBND thành phố ban hành kết luận của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Chỉ huy Trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp tối ngày 19-9.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành y tế, Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức xét nghiệm cộng đồng có trọng tâm, trọng điểm; thần tốc lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả khẳng định trong vòng 12 giờ.

Tiếp tục phát huy vai trò "pháo đài" của từng xã, phường, thị trấn; sự chủ động, tích cực của mỗi người dân là chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Xét nghiệm khẳng định RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ. Ảnh: H.HOA

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách phân công từng cán bộ, công chức là trưởng phòng hoặc tương đương tại các sở, ban, ngành thành phố thực hiện nhiệm vụ theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác an sinh xã hội và dư luận tại từng tuyến đường/hẻm/tổ/khu vực của từng phường cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội.

Đối với các huyện thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ động phân tích đánh giá, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm tại các vùng nguy cơ, đồng thời tiếp tục tuyên truyền kết hợp tăng cường các đội tuần tra, kiểm soát chặt chẽ; phối hợp với Sở Công thương và Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất kinh doanh; đồng thời công bố thông tin rộng rãi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tái sản xuất, kinh doanh trên các phương tiện truyền thông hằng ngày.

Đối với các quận thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện kế hoạch xét nghiệm cộng đồng trọng điểm từ ngày 20-9 đến 24-9. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho quận Ninh Kiều để sớm kiểm soát, đầy lùi dịch bệnh; trong đó, ưu tiên sử dụng 2 xe xét nghiệm lưu động để lấy mẫu trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết