30/11/2023 - 19:29

Cần Thơ phát động Chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023 

* Thành lập Tổ công tác đặc biệt hoàn thành chỉ tiêu thu thuế

(CT) - Ngày 30-11, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì lễ phát động Chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023 chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Năm 2023, Cục Thuế TP Cần Thơ được Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 10.762 tỉ đồng, bằng 101,4% dự toán năm 2022. Kết quả thu ngân sách nhà nước đến ngày 22-11-2023 là 9.106 tỉ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Cục Thuế TP Cần Thơ, nguyên nhân ảnh hưởng kết quả thu ngân sách nhà nước do thực hiện các chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số hàng hóa dịch vụ; giảm 30% tiền thuê đất, giảm 50% lệ phí trước bạ… Ước giảm thu ngân sách nhà nước cả năm 2023 khoảng 960 tỉ đồng.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T. TRINH

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, Cục Thuế thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Để hỗ trợ và đồng hành cùng ngành Thuế hoàn thành công tác thu thuế, UBND thành phố phát động Chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023 chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. UBND thành phố đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị: Cục Thuế thành phố là 830 tỉ đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường là 581 tỉ đồng, Sở Tài chính là 30 tỉ đồng và Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ là 215 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh: Với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, đề nghị các sở, ban ngành liên quan tích cực phối hợp cùng Cục Thuế thành phố tổ chức thực hiện khẩn trương, hiệu quả Chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu…

* UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2843/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt thực hiện “Chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023”.

Theo đó, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố là tổ trưởng; ông Phan Tiến Lân, Cục trưởng Cục Thuế thành phố và ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố là tổ phó. Thành viên tổ công tác đặc biệt là lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thu thuế, mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố sớm ban hành giá đất cụ thể đối với các dự án đã ban hành quyết định giao đất để có căn cứ chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế. Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chuyển thông tin địa chính đối với các quyết định cho thuê đất mới và bổ sung thông tin đối với các trường hợp hết chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất đến cơ quan thuế, làm căn cứ ban hành thông báo nộp tiền thuê đất để các đơn vị thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước…

T. TRINH - PV

Chia sẻ bài viết