09/11/2019 - 07:58

Cần Thơ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

(CT)- Ngày 8-11-2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật cũng như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện, đối tượng, địa bàn và gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương...

Tại lễ phát động, Sở Tư pháp TP Cần Thơ và Thành đoàn TP Cần Thơ đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở  cơ sở và trợ giúp pháp lý (ảnh).

H.Y

 

Chia sẻ bài viết