22/06/2024 - 16:23

Cần Thơ ban hành danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND ban hành danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố ban hành danh mục đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn gồm: 6 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung; 1 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; 6 đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và 6 đồ án quy hoạch phân khu. Bên cạnh đó là 3 đồ án quy hoạch chi tiết và 32 dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa thành phố dự kiến tổ chức lập và phê duyệt mới.

UBND thành phố giao sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, UBND quận, huyện được giao lập quy hoạch tổ chức đăng tải thông tin danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp và hướng dẫn sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (cấp thành phố) theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố bổ sung danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị để tổ chức lập quy hoạch phù hợp theo quy định. UBND quận, huyện tổ chức rà soát, lập và ban hành danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn quận, huyện, lập kế hoạch bố trí kinh phí phục vụ công tác lập quy hoạch theo đúng quy định. Trường hợp thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao thì đăng ký bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ…

PV

Chia sẻ bài viết