24/03/2009 - 08:43

Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII:

Cần thiết ban hành Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày 23-3, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12 tiếp tục phiên họp thứ 10, xem xét cho ý kiến vào dự thảo Luật tần số vô tuyến điện (VTĐ). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì phiên họp.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đọc Tờ trình về mục đích và những nội dung cơ bản của dự án luật với 8 chương, 48 điều.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra dự án luật của Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, các đại biểu đồng tình với Chính phủ về việc cần thiết ban hành Luật tần số vô tuyến điện (VTĐ) và cho một số ý kiến. Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đề nghị phải xác định rõ trong Luật về lợi ích của quốc gia và lợi ích của nhân dân. Cụ thể hơn là phải xác định tác động của bức xạ ở mức độ nào thì cho phép để bảo đảm sức khỏe nhân dân; những phát sinh khi phát triển việc sử dụng tần số VTĐ. Chủ nhiệm Ủy ban tài chính và ngân sách Phùng Quốc Hiển không đồng tình với quy định tại Điều 31 của dự thảo về thu phí và lệ phí đối với tần số VTĐ vì lẽ: Nếu xác định tần số VTĐ là một dạng tài nguyên thì phải áp dụng thu thuế tài nguyên. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét kinh nghiệm quốc tế có thu thuế tài nguyên đối với tần số VTĐ hay không vì doanh nghiệp khi sử dụng tần số VTĐ đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp rồi... Ông Lưu cũng không đồng tình với dự thảo về thanh tra chuyên ngành tần số VTĐ, ý kiến này được nhiều đại biểu tán thành vì thanh tra của Bộ chủ quản phải làm nhiệm vụ này, không cần thiết phải có thanh tra chuyên ngành.

Nhiều ý kiến đã đề nghị bỏ quy định trong dự thảo về cơ quan quản lý chuyên ngành tần số VTĐ mà trách nhiệm này thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận không tán thành việc duy trì Ủy ban tần số VTĐ vì khi luật ban hành thì Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tần số VTĐ; Ủy ban tần số VTĐ lúc này tồn tại như một cơ chế phụ, chồng chéo chức năng với Bộ. Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội lại cho rằng cần thiết phải có Ủy ban tần số VTĐ, vừa giữ vai trò tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ vừa tham gia xử lý những tình huống cấp bách khi cần thiết. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu quy định rõ về sử dụng chung tần số VTĐ trong trường hợp nào thì được sử dụng chung, nếu có tranh chấp thì giải quyết như thế nào? Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan góp ý: Điều 35 không nên quy định “Cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra, kiểm soát tần số VTĐ”, vì vậy Điều 36 về các hình thức kiểm tra thì phải ghi rõ do Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành; nếu kiểm tra đột xuất thì phải mở rộng diện giám sát là các bộ, ngành, tổ chức, nhân dân... khi phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về tần số VTĐ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên nêu rõ: Các ý kiến trong thường vụ Quốc hội cũng chưa thống nhất với một số nội dung của dự thảo của luật. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo giải thích chi tiết hơn các vấn đề đại biểu đã nêu như: phạm vi điều chỉnh cân nhắc vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân; giới hạn quản lý thiết bị VTĐ đến mức nào; cần làm rõ nội dung quy hoạch mang tính đặc thù. Ủy ban tần số VTĐ có 2 dòng ý kiến ngược nhau, nếu Chính phủ thấy cần thì quyết định thành lập, và tách ra một điều quy định về chức năng, nhiệm vụ của UBTSVTĐ liên quan đến Điều 7. Về phí, lệ phí hay thu thuế... Bộ trưởng phải có giải trình rõ hơn, tại sao không thu thuế, thu lệ phí hoặc phí trong việc sử dụng tần số VTĐ; đồng thời cần hoàn chỉnh các quy định theo cơ chế thị trường nhưng phải bảo đảm an ninh quốc gia trong việc quy hoạch, cấp phép tần số VTĐ; việc chuyển quyền, cho thuê tần số cần xem xét quy định chặt chẽ hơn...

Ngày 24-3, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12 tiếp tục phiên họp theo chương trình.

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết