03/08/2017 - 22:39

Cần tăng cường kiểm tra nội bộ, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng

(CT)- Chiều 3-8-2017, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (QLDA).

Thời gian qua, Đảng ủy Ban QLDA luôn quan tâm đến công tác PCTN, lãng phí, thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của đảng ủy cấp trên về PCTN, lãng phí đến 100% cán bộ đảng viên trong đơn vị.

Trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, quyết toán dự án đầu tư, Ban QLDA quan tâm rà soát, kiểm tra công tác nghiên cứu lập, trình thẩm định dự án, cũng như trong công tác lập, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nhằm đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban QLDA luôn quan tâm thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị; năm 2016, Ban QLDA thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng 6 trường hợp…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, cho rằng đơn vị phụ trách lĩnh vực rất nhạy cảm, do đó cần làm tốt công tác triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PTCN.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hải, hằng năm cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch PCTN; thường xuyên thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên của đơn vị gắn với viêc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh: Với chức năng được thành phố giao thực hiện các dự án lớn của thành phố, lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra nội bộ; từng cá nhân phải tự tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

Ngoài ra, đối với công tác mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu, đơn vị phải thực hiện đúng quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, tránh trường hợp chậm tiến độ, xảy ra sai phạm; làm tham mưu tốt hơn nữa trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các dự án để tiết kiệm cho ngân sách thành phố…  

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết