08/05/2010 - 09:49

Cần rà soát các quy chuẩn hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu

Ngày 7-5, tại Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp bàn về các biện pháp kiểm soát nông sản, thực phẩm nhập khẩu. Trong thời gian qua, các địa phương trên tuyến biên giới phía Bắc như: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai... có một số mặt hàng nông sản, thực phẩm được nhập lậu về nội địa nhưng chưa được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, trong đó chủ yếu gồm các mặt hàng như: gia súc, gia cầm, nội tạng động vật..., gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong khi công tác kiểm dịch động, thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới còn lỏng lẻo, chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương các địa phương Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh trong thời gian qua đã có nhiều biện pháp tích cực, tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong việc đẩy mạnh hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ rõ, để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo thông lệ quốc tế, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương khu vực biên giới cần rà soát các văn bản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu. Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, trang bị phương tiện kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu...

MẠNH CƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết