17/09/2014 - 09:27

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN

Cần nhân rộng ưu điểm và khẩn trương khắc phục khuyết điểm

(CT)- Ngày 16-9-2014, ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, kiêm Phó Trưởng đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác CCHC trong năm 2014 tại huyện Phong Điền.

Từ đầu năm nay, các cấp ủy, chính quyền từ huyện Phong Điền đến xã, thị trấn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, chọn hướng giải quyết đúng, mang tính đột phá vào những vấn đề bức xúc nhất của người dân; tích cực hưởng ứng việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đưa công tác CCHC ngày càng có hiệu quả cao...

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, đồng thời bốc thâm ngẫu nhiên chọn 2 đơn vị xã Trường Long, xã Tân Thới để kiểm tra. Đoàn đã chia thành 2 nhóm, kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính... Qua kiểm tra, đoàn đánh giá huyện Phong Điền có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, có kế hoạch thực hiện CCHC ngay từ đầu năm; quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ và các công tác thông tin, tuyên truyền; công khai các thủ tục hành chính đến người dân; quy định quy chế làm việc, thực thi công vụ tại cơ quan... Tuy nhiên, việc thực hiện công tác CCHC tại huyện Phong Điền vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục, nhất là ở cấp xã như: hồ sơ lưu trữ chưa khoa học; sổ theo dõi giải quyết hồ sơ thiếu thông tin; một trường hợp không được giải quyết TTHC khi thủ trưởng đơn vị đi học xa nhiều tháng liền; thái độ phục vụ công dân của một số công chức chưa tạo sự hài lòng cho người dân... Về phía địa phương cũng nhìn nhận những hạn chế và hứa sẽ có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Khải Hoàn cho biết, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra CCHC huyện Phong Điền đến UBND thành phố, đồng thời có tham mưu đề xuất để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong CCHC cũng như chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục...

H.V

Chia sẻ bài viết