03/10/2018 - 10:25

Cần nâng chất thiết chế văn hóa cơ sở 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố vừa giám sát việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố. Kết quả giám sát cho thấy, nhiều Nhà văn hóa (NVH), Trung tâm văn hóa- thể thao (TTVH-TT) được đầu tư khang trang, đạt chuẩn, đảm bảo hoạt động tuyên truyền và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Tuy nhiên, hiện còn một số nhà văn hóa bị xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu, hoặc thi công chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước…

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với lãnh đạo UBND huyện Phong Điền.

Tính đến cuối tháng 7-2018, trên địa bàn thành phố có 620/630 ấp, khu vực có Nhà thông tin; 69/85 xã, phường, thị trấn có NVH/TTVH-TT; tất cả 9 quận, huyện đều có TTVH-TT. Riêng Trung tâm văn hóa thành phố có diện tích sàn xây dựng trên 8.000m2, cơ bản đã đạt chuẩn… Khảo sát tại một số TTVH-TT, như: TTVH-TT phường Thuận An (quận Thốt Nốt), TTVH-TT xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền), TTVH-TT xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ),... Đoàn giám sát đánh giá hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ để phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Ông Lê Văn Thưởng, thành viên Ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố, cho biết: “Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Các NVH, TTVH-TT các xã, phường, thị trấn đều thành lập được đội thông tin văn nghệ hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao dân trí, thể lực và hưởng thụ văn hóa của người dân”.

Tuy nhiên, qua khảo sát, giám sát, đoàn nhận thấy một số NVH, TTVH-TT xã, phường, thị trấn xây dựng trước đây có quy mô nhỏ, một số nhà thông tin ấp, khu vực còn mượn tạm đất của dân để xây dựng tạm nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Bà Võ Kim Thoa, thành viên Ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố, nói: “Thiết chế văn hóa hoàn chỉnh là hội tụ đủ các yếu tố về cơ sở vật chất, bộ máy nhân sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí... Thiếu một trong những yếu tố này, đầu tư xây dựng thiết chế sẽ là lãng phí. Đối với một số nhà thông tin còn xây dựng tạm trên đất của dân, các địa phương và các ngành liên quan cần rà soát và có hướng giải quyết trong thời gian tới...”.

Cũng trong đợt khảo sát tại TTVH-TTquận Thốt Nốt, đoàn sát nhận thấy nhiều hạng mục công trình thi công còn dang dở, chưa đưa vào hoạt động, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: “Năm 2014, TTVH-TT quận được khởi công xây dựng. Công trình này chia làm 2 giai đoạn thi công. Giai đoạn 1 thi công nhà hát đã hoàn thành. Giai đoạn 2 đầu tư về trang thiết bị, sân bãi, hàng rào… Tuy nhiên, đến nay, do gặp khó khăn về nguồn vốn nên TTVH-TT quận chưa đưa vào hoạt động”.

Nhiều đại biểu cho rằng trên địa bàn thành phố còn nhiều NVH/TTVH-TT xã, phường, thị trấn hoạt động cầm chừng, không phát huy được công năng sử dụng. Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, thừa nhận: “Hiện nay, do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế nên công tác đầu tư, nâng chất các thiết chế văn hóa còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất tại một số NVH, TTVH-TT xã, phường, thị trấn đã xuống cấp, nhưng chưa được đầu tư nâng cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy ở một số địa phương việc quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa chưa được quan tâm đúng mức, có nơi việc sử dụng NVH, TTVH-TT chưa đúng mục đích…”.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố, ghi nhận sự nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các quận, huyện trong việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở thời gian qua. Nhờ đó, nhiều NVH, TTVH-TT hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao... Ông Nguyễn Quốc Cường đề nghị UBND các quận, huyện rà soát và đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số NVH, TTVH-TT xã, thị trấn, các nhà thông tin xuống cấp; đồng thời, quy hoạch, tạo quỹ đất công để xây dựng TTVH-TT và Nhà thông tin ấp, khu vực đang hoạt động tạm hay mượn đất dân… để sớm hoàn thiện các thiết chế văn hóa, phục vụ tốt công tác chính trị, các phong trào văn hóa, xã hội tại địa phương...

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
văn hóa cơ sở