26/09/2012 - 22:28

Cần khắc phục tình trạng nước yếu ở các trạm cung cấp nước nông thôn

Cử tri các huyện ngoại thành phản ánh hiện nay nhiều hộ dân thiếu nước sạch sử dụng; nơi có trạm cung cấp nước thì nước yếu; phí thuê bao đồng hồ nước cao. Cử tri đề nghị thành phố xem xét giải quyết tình trạng trên. Công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

- Hiện nay, tình hình hoạt động các trạm cung cấp nước trên địa bàn nông thôn do ngành Nông nghiệp quản lý luôn được duy trì ổn định. Việc nước yếu xảy ra vào thời điểm cúp điện hoặc thời gian xúc rửa. Nếu do xúc rửa thì sau một thời gian hệ thống hoạt động trở lại mới đủ nước cung cấp. Ngành Nông nghiệp cũng tính toán phương án trang bị máy phát điện dự phòng cho từng trạm cung cấp nước. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư quá lớn, nên ngành chưa cân đối được. Vì vậy, đề nghị các địa phương thông báo đến hộ nông dân sử dụng nước cần trữ nước trong lu, bể hoặc bồn chứa để đảm bảo lượng nước sử dụng.

- Việc thu phí thuê bao đồng hồ nước: Hiện nay, ngành Nông nghiệp không thực hiện thu phí thuê bao đồng hồ nước, chỉ thu tiền đăng ký lắp đặt đồng hồ nước 1 lần (theo thông báo chung cho toàn địa bàn nông thôn).

Chia sẻ bài viết