01/10/2014 - 20:37

Cần hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ

Tại Điều 100 (Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: "Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 101 đến Điều 103 của Nghị định này có quyền thanh tra, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ được giao". Tuy nhiên, tại Điều 101 của Nghị định này chỉ quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt, mà không quy định công chức, viên chức trong quá trình thi hành công vụ có quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Trong khi đó, theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính có quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính: "Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản". Để lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được kịp thời, đúng quy định pháp luật, ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, bổ sung người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong Nghị định số 185/2013/NĐ-CP như: "Công chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản hành chính về những vi phạm thuộc phạm vi công vụ, nhiệm vụ được giao. Biên bản được lập phải được chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt, để tiến hành xử phạt theo quy định".

Ngoài ra, Sở Công thương thành phố cũng đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu đơn giản hóa các thông tin trong Bản cam kết bảo vệ môi trường, trong thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu quy định tại Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20-12-2012 của Bộ Công thương, quy định chi tiết một số điều hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về sản xuất, kinh doanh rượu. Theo đó, trong hồ sơ, Bản cam kết bảo vệ môi trường của chủ cơ sở kinh doanh có quá nhiều thông tin liên quan đến việc đánh giá các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động, rất phức tạp. Hiện nay, các chủ cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu hầu hết không làm được bản cam kết này mà phải thuê dịch vụ rất tốn kém. Từ đó, nhiều chủ cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cũng không làm được giấy phép kinh doanh…

C.H

Chia sẻ bài viết