03/11/2012 - 09:07

Ngày cuối Hội thảo Trước đối thoại phòng chống tham nhũng

Cần hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng

(CT)- Ngày 2-11-2012, Hội thảo Trước đối thoại phòng chống tham nhũng (PCTN) do Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phối hợp với Bộ Phát triển Vương quốc Anh, tổ chức tại Cần Thơ bước vào phiên làm việc thứ 3: Trao đổi kinh nghiệm về PCTN, những kiến nghị, đề xuất, giải pháp.

Tại Hội thảo các đại biểu được nghe giới thiệu về "Dự án thành phố minh bạch", tham luận về "Thực tiễn tốt trong tăng cường tính minh bạch của môi trường kinh doanh cấp tỉnh Việt Nam". Qua đó, các đại biểu cho rằng để hạn chế tham nhũng, vòi vĩnh, rất cần sự công khai, minh bạch trong các khâu thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nhiều đại biểu còn rất băn khoăn trong việc cơ chế chính sách pháp luật về PCTN chưa đủ mạnh để các ngành có thể thực hiện tốt công tác này; người tố cáo chưa được bảo vệ an toàn; trách nhiệm và mô hình của Ban chỉ đạo PCTN chưa phù hợp; cơ chế giám sát của HĐND và mặt trận Tổ quốc chưa cụ thể, có điểm chưa hợp lý cần hoàn thiện thêm...

Kết thúc Hội thảo, ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phát biểu: Qua hội thảo, các đại biểu được nghe các địa phương trình bày việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng ngừa tham nhũng như: đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan, đơn vị... Công tác PCTN tại các địa phương chưa như mong muốn nhưng bước đầu đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế như: tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa phong phú; cơ chế chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở; việc công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin chưa phù hợp với một bộ phận người dân; trách nhiệm người đứng đầu nhiều nơi chưa cao; năng lực, ý thức cán bộ công chức nhiều nơi còn yếu kém; hoạt động giám sát của HĐND về PCTN chưa sâu; vai trò của Mặt trận Tổ quốc chưa được phát huy đúng mức, hoạt động của ban giám sát cộng đồng và ban thanh tra nhân dân còn lúng túng... Các đại biểu đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất để việc thực hiện công tác PCTN ở địa phương và Trung ương đạt hiệu quả cao hơn. Những ý kiến thảo luận tại Hội thảo sẽ được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện là thông tin đầu vào phục vụ Đối thoại về PCTN lần thứ 11 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22-11, tại Hà Nội và phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật PCTN.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết