26/07/2018 - 23:12

Bà Phạm Thu Hương, Trưởng Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Luật An ninh mạng vào cuộc sống

Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng (ANM) trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của công tác ANM trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ đe dọa ANM, khắc phục những tồn tại và hạn chế liên quan đến bảo vệ ANM trong thời gian qua. Luật cũng đã thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về ANM.

Luật ANM đảm bảo sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với thông lệ quốc tế. Qua nghiên cứu Luật ANM, tôi nhận thấy Luật đã quy định việc bảo vệ ANM đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, như: Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng; Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái; Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia;...

 Luật không tạo rào cản trong sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, không tăng thủ tục hành chính, không cản trở hoạt động bình thường đúng luật của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng;... Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng.

Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt sẽ tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi Luật ANM để các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn quận hiểu về sự cần thiết ban hành cũng như các nội dung quy định của Luật này.

KIỀU CHINH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết