29/03/2023 - 17:45

Cần đẩy mạnh số hóa hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

(CT) - Ngày 29-3, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ, do ông Trương Hồng Dự, Phó Trưởng Đoàn kiểm CCHC thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, chủ trì kiểm tra CCHC tại 2 Sở: Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công Thương.

Sở TN&MT có nhiều giải pháp thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, Sở đã đưa vào vận hành Hệ thống quản lý đất đai VBDLIS (phần mềm VBDLIS) tại quận, huyện, phục vụ liên thông thuế điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT, phục vụ công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các chi nhánh quận, huyện. Phần mềm VBDLIS kết nối đồng bộ với hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố. Hoạt động tuyên truyền TTHC được đẩy mạnh qua mạng xã hội, cổng thông tin điện tử hoặc hội nghị đối thoại với người dân. Đơn vị cũng đã xây dựng quy trình nội bộ và đã được phê duyệt đối với 111/125 TTHC (đạt 88,8%); 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm thực hiện với kết quả khả quan như: tỷ lệ văn bản đi gửi các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100%; tất cả 55 TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết qua phần mềm chuyên ngành đạt 81%. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy công tác CCHC tại Sở TN&MT còn một số hạn chế như: chưa công khai mức phí, lệ phí theo quy định; việc cập nhật TTHC chưa kịp thời; tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn còn nhiều.

Tại Sở Công Thương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tính từ cuối tháng 12-2022 đến ngày 22-3-2023, có 8.483 hồ sơ nộp trực tuyến tỷ lệ TTHC được xử lý dịch vụ công trực tuyến đạt 97,15%. Tỷ lệ TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 93% trong tổng số TTHC của đơn vị. Sở cũng đã xây dựng, trình phê duyệt hồ sơ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 đối với Hệ thống mạng LAN; thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tuy nhiên, việc cập nhập số hóa và dữ liệu chuyên ngành còn chậm so với kế hoạch đề ra, việc số hóa TTHC được cập nhật trên 3 phần mềm khác nhau nên mất nhiều thời gian; hồ sơ doanh nghiệp nộp trực tuyến còn bị lỗi, đường truyền bị chậm, thiếu thông tin khiến hồ sơ dễ bị trễ hạn.

Qua kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra yêu cầu 2 đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền CCHC phù hợp với đặc thù ngành, nhất là tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khai thác chức năng tra cứu thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC cho người dân và ký số giải quyết TTHC; đẩy mạnh số hóa hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Riêng đối với Sở TN&MT, Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo đơn vị có giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn cho người dân; cập nhật hồ sơ công chức, viên chức trên phần mềm; niêm yết TTHC kịp thời theo quy định; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động góp phần chuyên nghiệp hóa nền hành chính.

Các thành viên Đoàn kiểm tra CCHC TP Cần Thơ kiểm tra công tác CCHC tại Sở Công Thương.

Các thành viên Đoàn kiểm tra CCHC TP Cần Thơ kiểm tra công tác CCHC tại Sở Công Thương.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết