23/09/2014 - 22:12

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

(CT)- Ngày 23-9-2014, ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, kiêm Phó Trưởng đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) thành phố đã thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố cùng các thành viên đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác CCHC năm 2014 tại Sở Ngoại vụ.

Thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC theo các kế hoạch của UBND thành phố và Kế hoạch của Sở và thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND thành phố. Đồng thời, thông qua công tác CCHC, công chức, nhân viên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã xác định được nhiệm vụ công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học để phục vụ các cá nhân, tổ chức tốt hơn. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Qua đó, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nổ lực của Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện công tác CCHC như Sở có xây dựng kế hoạch CCHC; có thực hiện công tác tự kiểm tra trong đơn vị để chấn chỉnh cán bộ kịp thời; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ…Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra lưu ý Sở Ngoại vụ cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền về CCHC, cử thêm cán bộ tại bộ phận một cửa để đáp ứng nhu cầu công việc; cập nhật thủ tục hành chính kịp thời, niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định...

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra CCHC thành phố cũng đã có buổi làm việc với Sở Công thương. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông của Sở Công thương đã tiếp nhận 294 hồ sơ, đã giải quyết 288 hồ sơ đúng và trước hẹn, đạt tỷ lệ 98%. 100% công chức của Sở sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc... Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở luôn quan tâm phổ biến quán triệt nâng cao nhận thức về CCHC đến từng công chức, viên chức gắn với xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong đơn vị. Nhờ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, góp phần ngăn chặn quan liêu, giảm sự phiền hà cho người dân. Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác CCHC của đơn vị như Sở đã công khai thủ tục hành chính đầy đủ; có kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc; hồ sơ giải quyết đúng hẹn; có quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng... Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng lưu ý Sở Công thương cần tuyên truyền về CCHC rộng rãi đến người dân; bố trí Bộ phận Một cửa cho hợp lý hơn..

Qua hai buổi làm việc với Sở Ngoại vụ và Sở Công thương, ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra CCHC thành phố cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra CCHC tại hai Sở trên về UBND thành phố, đồng thời có tham mưu đề xuất để nhân rộng các mô hình hay trong CCHC tại thành phố, cũng như chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục...

P.Y

Chia sẻ bài viết