18/12/2007 - 15:35

Cán bộ “một cửa” được phụ cấp tối đa 200.000 đồng/tháng

* Đầu tư trang thiết bị, trang cấp đồng phục cho bộ phận “một cửa”

(CT)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn vừa ký Công văn 3536/BNV-CCHC về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. Theo đó, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này sẽ do Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định phù hợp với khả năng của địa phương, tối đa là 200.000 đồng/người/tháng. Kinh phí chi trả phụ cấp từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nếu đã hưởng phụ cấp này thì không hưởng chế độ trả lương làm thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5-1-2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

* Sở Tài chính TP Cần Thơ vừa có tờ trình UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ về mức phụ cấp, chế độ công tác phí, trang thiết bị, trang cấp đồng phục cho bộ phận “một cửa”. Theo đó, Sở Tài chính đề xuất trang bị cho mỗi bộ “một cửa” các cấp, gồm: 1 bộ máy vi tính (có máy in), 1 máy fax, 1 máy điện thoại cố định, bàn ghế làm việc, băng ghế ngồi cho khách, 1 quạt đứng, bảng niêm yết quy trình, tủ hồ sơ. Kinh phí trang bị thuộc ngân sách mỗi cấp; đối với cấp thành phố chi từ nguồn kinh phí trang bị phục vụ công tác. Các đơn vị trước đây được trang cấp chưa đủ thì được trang bị bổ sung. Riêng trang cấp đồng phục cho cán bộ “một cửa”, khi có mẫu thống nhất từ Trung ương, Sở Tài chính sẽ tham gia định giá để trang bị.

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết