13/12/2008 - 09:47

Cần 15 triệu USD để loại trừ các chất suy giảm tầng ozone

Tại Hội thảo “Khởi động Chương trình loại trừ môi chất lạnh R22 trong làm lạnh và điều hòa không khí” do Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức tại Hà Nội ngày 12-12, Quyền Cục trưởng Lê Công Thành cho biết: Để loại trừ hoàn toàn các chất làm suy giảm tầng ozone (HCFC) theo Nghị định thư Montréal, nước ta cần ít nhất 15 triệu USD trong vòng 15 năm tới.

Theo Nghị định thư Montréal về các chất làm suy giảm tầng ozone, từ năm 2010, Việt Nam bắt đầu cắt giảm việc sử dụng các chất suy giảm tầng ozone nhóm HCFC, trong đó chất R22 dùng trong công nghiệp làm lạnh và điều hòa không khí chiếm chủ yếu. Đến năm 2025 phải giảm 67,5% mức tiêu thụ. “Để từng bước triển khai thực hiện cam kết quốc tế của Nhà nước trong Nghị định thư Montréal, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu bắt đầu triển khai kế hoạch tổng thể điều tra lượng và lĩnh vực sử dụng các chất HCFC và phối hợp với các tổ chức quốc tế xây dựng các chương trình, dự án vận động tài chính, công nghệ cho việc loại trừ các chất này ở nước ta”, ông Lê Công Thành nói.

Ban tổ chức hội thảo đã mời đến nhiều doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa điện lạnh... với mong muốn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để cùng loại bỏ các chất HCFC theo lộ trình.

PHƯƠNG ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết