04/05/2016 - 21:08

Cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa ban hành Chỉ thị số 03/2016/CT-CA về việc tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại TAND.

Theo TAND tối cao nhận định, việc thực hiện cải cách hành chính tư pháp tại các Tòa án hiện nay chưa đáp ứng đủ yêu cầu đặt ra; mô hình cải cách hành chính tư pháp "một cửa" tại TAND cấp tỉnh và huyện vẫn chỉ mang tính chất thử nghiệm, chưa trở thành quy định chung mang tính bắt buộc đối với các Tòa án… Vì vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý công việc và công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án; xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Chánh án TAND tối cao yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ phận hành chính tư pháp tại từng cấp Tòa án và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao để lấy ý kiến của các Tòa án trước khi trình lãnh đạo TAND tối cao xem xét, quyết định. Các Tòa án cần tiếp tục xây dựng từng quy trình xử lý công việc đảm bảo đơn giản, tiện ích; trước mắt, cần rà soát các thủ tục hành chính tư pháp hiện hành để hủy bỏ các thủ tục không còn phù hợp và tiến tới xây dựng Bộ tiêu chí về cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại TAND… Đồng thời, thiết lập các đầu mối, địa chỉ, số điện thoại để người dân liên hệ, truy cập tìm hiểu thông tin về quá trình giải quyết công việc của mình tại tất cả các Tòa án, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Tòa án. Cán bộ, công chức TAND phải luôn vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình, trung thực, công tâm, khách quan, bảo đảm tính dân chủ, công khai trong quá trình tiếp xúc với người dân khi thi hành công vụ và kể cả khi tiếp dân trên điện thoại; luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, tận tình giải thích, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để họ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật…

P.Y

Chia sẻ bài viết