02/01/2009 - 08:28

Cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá trong cải cách hành chính năm 2009

Cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2009. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, thời gian qua, công tác CCHC đã được tích cực triển khai và thu được nhiều kết quả tốt. Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, Chính phủ thành lập Hội đồng tư vấn và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, Hội đồng tư vấn và Tổ công tác chuyên trách đã thống kê được danh mục với trên 6.500 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân đang được thực hiện tại chính quyền các cơ sở. Trong quá trình hoàn thiện, danh mục này sẽ được đăng tải trên Trang tin điện tử cải cách thủ tục hành chính để lấy ý kiến tham gia của người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng và hoàn hiện danh mục thủ tục hành chính có ý nghĩa thiết thực, bảo đảm công khai, minh bạch và phục vụ việc rà soát các thủ tục hành chính này.

Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các đơn vị tích cực rà soát, sửa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến nhiều tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ CCHC trọng tâm, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ CCHC được nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ về CCHC. Nhiều vấn đề bức xúc, không phù hợp đã từng bước được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện hơn. Điển hình, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cải tiến trong công việc, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay trong ngày cho nhiều trường hợp có nhu cầu đi công tác gấp, ở xa. Bộ Xây dựng thành lập 2 tổ công tác rà soát, phân tích đánh giá các thủ tục hành chính một số dự án lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; đề nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và điều chỉnh các thủ tục hành chính của 7 nhóm lĩnh vực. Cơ chế một cửa được triển khai khá tốt tại các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường... cùng một số đơn vị trực thuộc.

Các địa phương cũng đẩy mạnh triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở hoàn chỉnh kế hoạch; tổ chức đi học tập kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương bạn để xây dựng mô hình “một cửa” mẫu hiện đại; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa; tổ chức làm thí điểm các đề án đã được phê duyệt, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Mô hình “một cửa” mẫu hiện đại tại các địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình... đã từng bước nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết