21/02/2008 - 09:55

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Các Tham tán thương mại phải thực sự là cầu nối thúc đẩy xuất khẩu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tham tán thương mại năm 2008 do Bộ Công thương tổ chức, ngày 20-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Các Tham tán thương mại (TTTM) phải thực sự là cầu nối thúc đẩy xuất khẩu giữa Việt Nam và các nước mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đạt cho được kim ngạch xuất khẩu 59,3 tỉ USD trong năm nay.

Thủ tướng cho rằng: Năm 2007 là năm đầu tiên gia nhập WTO, bên cạnh những thuận lợi, đất nước cũng còn không ít những khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, giá cả thế giới biến động... nhưng nhờ sự nỗ lực chung của cả hệ thông chính trị, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đóng góp rất lớn của ngành công thương, chiếm 60-63% GDP và các TTTM góp phần đẩy xuất khẩu tăng gần 23% so với năm trước. Thủ tướng mong muốn cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài các TTTM phát huy thế mạnh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tận dụng những thành quả trong đàm phán về mở cửa thị trường để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp một cách kịp thời... phấn đấu tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Thủ tướng đã chỉ ra những mặt chưa được trong công tác xuất khẩu để xảy ra tình trạng nhập siêu, xuất khẩu tăng nhanh nhưng chưa vững chắc, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chưa hợp lý, khả năng chủ động nắm bắt những cơ hội thuận lợi để thâm nhập và khai thác thị trường xuất khẩu còn nhiều hạn chế, trong đó có trách nhiệm của Bộ Công thương và các TTTM. Riêng đối với công tác thương vụ vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém: Quan hệ thương vụ với các doanh nghiệp nước sở tại và doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, hiệu quả xúc tiến thương mại chưa cao... Thủ tướng cho rằng, nếu làm tốt công tác thị trường thì mặt hàng xe đạp xuất khẩu của nước ta năm 2007 có thể đạt gấp đôi chứ không phải dừng lại con số 81 triệu USD.

Thủ tướng đề nghị năm 2008, Bộ Công Thương phải tranh thủ thời cơ để chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần với cả nước hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra. Trước mắt, rà soát lại các dự án lớn, hoàn thiện chính sách để thu hút đầu tư, đặc biệt là các ngành công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường, tranh thủ tận dụng những ưu đãi và đấu tranh với các rào cản thương mại, rà soát lại các mặt hàng, nhất là các mặt hàng có lợi thế. Theo đó, Bộ chỉ đạo cơ quan thương vụ và TTTM cập nhật tình hình để xây dựng cụ thể chương trình phát triển xuất khẩu năm 2008 đối với từng mặt hàng xuất khẩu và từng thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu... Về phần mình, Chính phủ sẽ tăng cường mở rộng quan hệ ở cấp quốc gia và chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu, nhất là xuất khẩu dịch vụ. Thủ tướng gợi ý cần tập trung xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế như rau quả, mây tre đan, cơ khí, chất dẻo...

Về tổ chức thương vụ ở nước ngoài, Thủ tướng chỉ đạo cơ quan này phải dưới sự quản lý của Đại sứ quán để cùng phối hợp chặt chẽ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vì mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước.

Chia sẻ bài viết