25/02/2016 - 10:03

Các hồ sơ cần thiết để thực hiện tách thửa đất

Một bạn đọc ngụ quận Ô Môn, hỏi: gia đình tôi đang có nhu cầu mua thêm đất để sử dụng và muốn hợp thửa đất mới và cũ lại với nhau thì phải làm các thủ tục gì? Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng có nhu cầu tách thửa đang sử dụng cho con ra riêng thì phải cần những thủ tục gì?

Ông Hồ Thanh Sang, Công chức địa chính - xây dựng UBND phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cho biết:

- Trường hợp gia đình có nhu cầu mua thêm đất và hợp thửa với thửa đất cũ thì thuộc quy định tại thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại xã, thị trấn thì nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Các thủ tục cần thiết khi thực hiện việc tách thửa, hợp thửa đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm: Đơn đề nghị tách hợp thửa đất, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất, mảnh trích đo địa chính, thửa đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Thời gian giải quyết 23 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại UBND xã, phường, thị trấn; 20 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện.

- Trường hợp gia đình có nhu cầu tách thửa đang sử dụng cho con ra riêng thuộc trường hợp tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất. Các thủ tục phải thực hiện gồm: đơn đề nghị tách hợp thửa đất, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất, mảnh trích đo địa chính thửa đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, giấy khai sinh hoặc bản sao hộ khẩu nếu người con chung hộ khẩu. Thời gian giải quyết 23 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại UBND xã, phường, thị trấn; 20 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện.

P.N

Chia sẻ bài viết