29/03/2012 - 22:09

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 29-3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thi hành, xem xét những nội dung cơ bản, định hướng cần sửa đổi, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với diễn biến của tình hình mới và chủ trương lớn của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp năm 1992, phục vụ sự phát triển chung của đất nước và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, quán triệt chủ trương của Đảng, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các ngành, các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai công tác tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tiếp thu những ý kiến, nghiên cứu, đánh giá của các tổ chức, các nhà khoa học, chuyên gia... Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tới đây, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét, cân nhắc, quyết định những nội dung sẽ sửa đổi của Hiến pháp 1992.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, Báo cáo một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992... Trong đó, tập trung đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp năm 1992, những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân; định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết