21/07/2012 - 19:29

Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 50% số nợ thuế

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số nợ thuế của toàn ngành trong những tháng đầu năm là 51.024 tỉ đồng. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ nợ cao nhất với 50%, tăng 37% so với cuối năm 2011. Trong tổng số nợ thuế của toàn ngành, nợ khó thu là 5.150 tỉ đồng; nợ chờ xử lý là 5.700 tỉ đồng; tiền thuế đã nộp NSNN đang chờ điều chỉnh là 2.300 tỉ đồng; nợ có khả năng thu là 37.874 tỉ đồng

Tổng cục Thuế đánh giá, trong những tháng đầu năm 2012, mặc dù số nợ thuế tăng, nhưng xét về tỷ trọng thì lại giảm so với thời điểm cuối năm 2011 ở một số nhóm nợ, trong đó đáng chú ý là: nợ khó thu giảm 1%, nợ chờ xử lý giảm 2,8%. Điều này thể hiện sự cố gắng của toàn ngành trong việc tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận, hạn chế và khắc phục tình trạng “nợ ảo”, giảm nợ chờ xử lý và nợ khó thu.

Để hoàn thành tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, những tháng cuối năm, ngành thuế tập trung thực hiện các biện pháp đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan kế hoạch đầu tư... trong công tác thu hồi tiền nợ thuế, đảm bảo tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 31-12-2012 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu năm 2012. Cục thuế các địa phương rà soát lại toàn bộ các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn quản lý, kiểm tra hồ sơ pháp lý để xác định chính xác số tiền sử dụng đất còn nợ, đôn đốc nộp vào ngân sách Nhà nước. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế đúng quy định cũng được chú trọng. Các bộ phận liên quan phải hướng dẫn người nộp thuế khi lập chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi đầy đủ, chính xác tất cả các thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, các cục thuế đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi tiến độ thu nợ, phục vụ cho công tác chỉ đạo thu kịp thời. Các phòng, đội quản lý nợ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với ủy nhiệm thu trên địa bàn quản lý để đôn đốc thu nợ kịp thời.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết