22/08/2009 - 20:33

Các dịch vụ làm ngắn địa chỉ web thành lập liên minh lưu trữ liên kết

Dịch vụ làm ngắn địa chỉ web ngày càng lớn mạnh, nhưng nó cũng tạo ra nguy cơ nhiều liên kết sẽ bị hỏng khi một trong những nhà cung cấp bất ngờ ngưng hoạt động. Chính vì lẽ đó, các nhà cung cấp hiện đang bắt đầu phối hợp với công ty dịch vụ cung cấp và phối hợp Gnip để thiết lập một hệ thống lưu trữ dữ liệu liên kết. Theo cách này, các liên kết sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, ngay cả khi dịch vụ làm ngắn địa chỉ web đóng cửa.

Những dịch vụ này sẽ chuyển các địa chỉ web quá dài thành một vài ký tự. Nó sẽ giúp cho các địa chỉ web không bị ngắt thành nhiều dòng khi được sử dụng trong email, bản tin và các chỗ khác. Nó cũng giúp người dùng đảm bảo được giới hạn 140 ký tự trên dịch vụ tiểu blog Twitter.

Gnip cho biết dịch vụ 301works sẽ được tung ra trong vài tuần tới. Các thành viên sẽ thường xuyên cung cấp danh sách địa chỉ gốc của các trang web mà người dùng làm ngắn qua dịch vụ của họ, cùng với liên kết rút ngắn tương ứng mà họ tạo ra, để lưu trữ.

Shane Pearson, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của Gnip, cho biết một số thành viên sẽ công bố dữ liệu của họ, trong khi số khác sử dụng 301works chỉ để lưu trữ dữ liệu. Bit.ly cùng với Cligs, URLizer, urlShort và các dịch vụ khác đã đồng ý tham gia.

KHÔI MINH (Theo Newsfactor)

Chia sẻ bài viết