27/03/2023 - 07:57

Cả nước có thêm 6 di tích quốc gia 

(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Cụ thể, trong đợt xếp hạng mới nhất này, cả nước có thêm 6 di tích quốc gia. Ðó là: Di tích lịch sử Miếu Giàng (tỉnh Thái Bình); Di tích khảo cổ Mái đá Bản Mòn (tỉnh Sơn La); Di tích khảo cổ hang Phja Thạng (tỉnh Lạng Sơn); Di tích khảo cổ hang C6-1 (tỉnh Ðắc Nông); Di tích lịch sử địa điểm làng chiến đấu Long Trì (tỉnh Bắc Giang); Di tích lịch sử Ðịa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe - máy quân đội (tỉnh Cao Bằng).

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có quyết định bổ sung điểm di tích Nhà làm việc của nhà bác học Alexandre Yersin tại Hòn Bà, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (ảnh) vào Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexandre Yersin, tỉnh Khánh Hòa, đã được Bộ Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1990.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

DUY KHÔ

 

Chia sẻ bài viết