13/06/2021 - 17:05

Cả nước có 4.759 sản phẩm OCOP được gắn sao 

(CT) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, đã có 60 tỉnh/thành phố đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 4.759 sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt từ 3 sao trở lên của 2.610 chủ thể tham gia. Trong đó, có 62,05% sản phẩm 3 sao, 36,22% sản phẩm 4 sao và 1,73% sản phẩm tiềm năng 5 sao. Riêng TP Cần Thơ đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 19 sản phẩm OCOP, gồm 5 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hộ dân và hợp tác xã. Mới đây, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP TP Cần Thơ đã tổ chức đánh giá và xếp hạng 4 sao thêm 7 sản phẩm OCOP; trong đó có 2 sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm OCOP hạng 5 sao.

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) năm 2021.

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) năm 2021. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021. Các địa phương phát triển  các sản phẩm có lợi thế, đặc trưng của địa phương, gắn với yếu tố văn hóa, con người ở mỗi khu vực, vùng miền, dân tộc tham gia OCOP. Bên cạnh đó, từng bước định hướng, nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới, sáng tạo, đặc biệt đối với sản phẩm OCOP đã gắn sao nhằm mở rộng và thúc đẩy thị trường…

Tin, ảnh: KIM PHÚC

Chia sẻ bài viết