11/03/2011 - 08:28

Cả nước có 183 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội

* Khai trương trang web về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1045/NQ-UBTVQH12 về số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIII không quá 500 người.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước là 183.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội và TPHCM là những địa phương có số đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu lớn nhất. Hai thành phố này đều có 10 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 30.

Đến nay, các địa phương đang tích cực thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử.

Trong những ngày qua, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thành viên Hội đồng bầu cử Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Tây Ninh, Long An.

* Chiều 10-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã chính thức bấm nút khai trương trang web “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016” tại địa chỉ http://www.baucukhoa13.quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định trang web sẽ là công cụ hữu hiệu cùng với các phương tiện truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh trang web là nơi thông báo chính thức những thông tin của Hội đồng bầu cử và cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho Hội đồng bầu cử nên yêu cầu đảm bảo an ninh tuyệt đối là một nội dung quan trọng. Nêu rõ các nguồn thông tin cung cấp cho trang web cần được cập nhật thường xuyên theo tiến độ các bước công việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên đề nghị các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ và các bước công việc cần chủ động cập nhật, cung cấp thông tin cho trang web đảm bảo thông tin kịp thời và thông suốt. Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên lưu ý khi lựa chọn nguồn thông tin cần có sự kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thông tin nguyên bản, đầy đủ, chính xác và chính thống; hy vọng các đơn vị hữu quan đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đảm bảo trang web là một trong những công cụ làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử.

Trang tin điện tử chính thức của Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là đầu mối đăng tải, phổ biến các tài liệu, thông tin chính thức từ các tổ chức phụ trách bầu cử và các tổ chức khác liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 như các tài liệu, thông tin của Đảng, của Hội đồng bầu cử, của các Ủy ban bầu cử, của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...; đăng tải danh sách và hồ sơ của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, kết quả bầu cử và các số liệu thống kê về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016...

Trang web tiếp tục được duy trì sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

CHINHPHU.VN-TTXVN

Chia sẻ bài viết