11/07/2017 - 21:58

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành và đại diện lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo

(CT) – Ngày 11-7-2017, tại TP Cần Thơ, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức khai mạc hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 120 vị chức sắc, nhà tu hành và đại diện lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 9.

 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.  

Trong 3 ngày (từ 11 đến 13-7), các đại biểu nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chức sắc, nhà tu hành và các tổ chức tôn giáo đối với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết