07/09/2018 - 14:38

Bộ Y tế thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng

Bộ Y tế vừa xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Theo đó, thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi bắt đầu từ 11/9/2018 đến 3/10/2018.

Đề án này của Bộ Y tế nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị về Đề án  “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án.

Theo đó, đối tượng dự thi là người phải bảo đảm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (theo quy định tại Quyết định số 4286 /QĐ-BYT ngày 4/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Nội dung thi bao gồm thi viết với nội dung thi kiến thức chung và thi trình bày đề án gồm đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng...

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 11/9/2018 đến 3/10/2018. Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ 4/10/2018 đến 10/10/2018.

Thời gian thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: Từ 11/10/2018 đến 25/10/2018. Địa điểm nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế số138A, phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, để tuyển chọn, bổ nhiệm được người tài, tránh tình trạng cục bộ, khép kín, chủ quan, duy ý chí trong công tác lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nói riêng và của ngành Y tế nói chung.

Các nội dung liên quan đến thi tuyển vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: www.moh.gov.vn, bao gồm: Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; kế hoạch thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết