18/01/2011 - 08:16

Ngày làm việc thứ sáu Đại hội XI của Đảng

Bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

* Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều Điện mừng

(TTXVN)- Sáng ngày 17-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Sau khi thảo luận tại Hội trường, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm:

- Danh sách bầu cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 218 đồng chí, với số dư là 24,57% so với số lượng cần bầu 175 đồng chí.

- Danh sách bầu cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 61 đồng chí, với số dư là 144 % so với số lượng cần bầu 25 đồng chí .

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 19 đồng chí.

Buổi chiều các đại biểu nhận và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI .

Cuối buổi chiều, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hội trường.

* Theo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, trong ngày 15-16/01/2011, Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhận được điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế: Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela; Đảng Cộng sản Colombia; Đảng Phong trào xã hội toàn Hy Lạp; Liên hiệp Công đoàn thế giới; Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam; Ông Samir Amin, đại diện Mạng lưới đoàn kết nhân dân Nam-Nam và Diễn đàn thế giới vì giải pháp thay thế; Thư của Bà Anne Morríon Welsh, vợ goá của Ông Morrison-người đã tự thiêu ở Lầu Năm Góc để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

Như vậy, tính đến hết ngày 16-1-2011, Đại hội XI của Đảng ta đã nhận được 171 điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ bài viết