26/02/2023 - 18:56

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đơn giản hóa 65 quy định về hoạt động kinh doanh

(TTXVN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của ngành là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số một cách toàn diện các lĩnh vực quản lý nhà nước. Thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu với nhau và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Thực hiện Nghị quyết 68/2020/NQ-CP, năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cập nhật, công khai 395 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (đang có hiệu lực thi hành) trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 65 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 3 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 47 thủ tục hành chính, 18 yêu cầu điều kiện, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực hoạt động giáo dục nghề nghiệp (32 thủ tục hành chính, 18 yêu cầu, điều kiện); kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (4 thủ tục), kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (8 thủ tục), kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện (3 thủ tục). 

CHU THANH VÂN

Chia sẻ bài viết