07/04/2009 - 07:08

Bộ Chính trị thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2009 và các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2009

(TTXVN)- Ngày 3-4-2009, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp để thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2009 và các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2009. Tham dự cuộc họp có đại diện của Ban cán sự đảng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong quý I-2009: Do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đầu tư, thu ngân sách...trong quý I gặp nhiều khó khăn và đều bị giảm sút; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, của doanh nghiệp và của toàn dân, nền kinh tế nước ta mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện rõ trong một số ngành, lĩnh vực. Những khó khăn về sản xuất, việc làm, đời sống của nhân dân đang được tháo gỡ. Tình hình chính trị-xã hội ổn định. Trong những tháng tới sẽ có thêm một số biện pháp tích cực được triển khai, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển để đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn quý I vừa qua.

2- Về mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2009: Tình hình kinh tế thế giới đang còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta. Do đó, cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là: Tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, cần nghiêm túc triển khai tực hiện tốt các chủ trương, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X), các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Nền kinh tế nước ta có nhiều lĩnh vực còn có thể tăng trưởng tốt khi triển khai các giải pháp kích cầu, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, cần phải có các giải pháp tình thế, kiên quyết, kịp thời và tập trung cho các lĩnh vực này.

- Mở rộng diện cho vay lãi suất ưu đãi với thời gian dài hơn (2 năm) để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong những lĩnh vực có thị trường, có hiệu quả; nghiên cứu việc tiếp tục giảm lãi suất tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội phù hợp tình hình mới. Tăng cường hỗ trợ nông dân thông qua việc cấp các khoản tín dụng ưu đãi để mua sắm máy móc, thiết bị cho sản xuất (chú ý đẩy mạnh phát triển cơ khí trong nước để trang bị cho nông nghiệp).

- Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc hội họp, đi nước ngoài, tổ chức lễ hội, mua sắm, trong đầu tư xây dựng...

- Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế-xã hội đối với các huyện nghèo. Nghiên cứu lập quỹ mua nhà trả góp để hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Có chính sách hỗ trợ một phần để đảm bảo đời sống đối với những người bị mất việc làm trong các doanh nghiệp...Thực hiện tiến trình cải cách tiền lương theo tiến độ.

- Đi đôi với việc giải quyết những khó khăn trước mắt, phải có các giải pháp dài hạn, căn cơ trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo chuyển biến thật sự về chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm tiếp theo, nhất là về mục tiêu, định hướng phát triển và cơ cấu kinh tế...theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X).

- Ngoài ra, cần có những biện pháp tích cực để tiếp tục cải thiện dần các cân đối kinh tế vĩ mô, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo để chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại; lưu ý chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ.

3- Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Chính trị tán thành việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) và mức bội chi ngân sách trong năm 2009. Giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, xây dựng các phương án cụ thể để trình Quốc hội (khóa XII) quyết định trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

4- Trong điều kiện khó khăn hiện nay, việc nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, cần có sự tham gia đồng bộ, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và có chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Chia sẻ bài viết