18/08/2010 - 08:13

Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước

Trong các ngày 14, 16 và 17-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước. Các buổi làm việc được thực hiện theo Kết luận số 74-KL/TƯ ngày 22-6-2010 của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì các buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước đã trình bày dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sắp tới và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2010 - 2015. Sau khi đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương đóng góp ý kiến, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thay mặt Bộ Chính trị kết luận các buổi làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước trong 5 năm qua đã giành được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Tăng trưởng GDP của các tỉnh hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm chủ lực của địa phương, có giá trị kinh tế cao. Các cấp lãnh đạo chú trọng nhiệm vụ huy động các nguồn lực đầu tư nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch biển, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Đảng bộ các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước đã chuẩn bị nghiêm túc các dự thảo văn kiện và phương án công tác nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 theo đúng hướng dẫn của Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đảm bảo hợp lý về cơ cấu, chú trọng tiêu chuẩn cán bộ. Một số tỉnh đã bảo đảm tương đối về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc; tuy nhiên đây vẫn là mảng yếu, khó khăn chung của hầu hết các địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận tích cực tinh thần tự phê bình của Đảng bộ các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước trước những tồn tại, yếu kém của địa phương. Chủ tịch nước yêu cầu các Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác dân vận để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, phải đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tạo bước đột phá trong thực hiện cải cách hành chính; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ... Đảng bộ các tỉnh cần tập trung phát triển các mặt văn hóa, giáo dục, y tế..., chăm lo công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với đồng bào dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết