28/03/2024 - 20:32

Bình Thủy đẩy mạnh truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong nhân dân 

(CT) - Chiều 28-3, UBND quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình truyền thông số 02 và triển khai, tập huấn kế hoạch truyền thông số 20 năm 2024 hướng dẫn cài đặt chữ ký số từ xa công cộng.

Quang cảnh hội nghị.

Chương trình truyền thông số 02/CTr-UBND ngày 27-4-2023 của UBND quận Bình Thủy về việc truyền thông, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nhân dân trên địa bàn quận… Về kết quả, quận có 32.452 hộ dân, từ ngày 26-5 đến ngày 31-8-2023, các địa phương đã thực hiện truyền thông cho hơn 28.968/32.457 hộ dân, đạt tỷ lệ trên 89% số hộ dân (vượt 19% so với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm). Qua thực hiện truyền thông đã hướng dẫn cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart, tạo tài khoản giao dịch Cổng dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ công TP Cần Thơ. Trong quá trình truyền thông, địa phương đã kết hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông giới thiệu, cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt đối với 2.853 người dân, thiết lập mới 98 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận, nâng lên 602 điểm…

Tại hội nghị, quận còn triển khai, tập huấn kế hoạch truyền thông số 20/KH-UBND ngày 31-1-2024 của UBND quận về truyền thông ứng dụng nền tảng Công dân số Cần Thơ và chữ ký số cá nhân công cộng trên địa bàn quận năm 2024. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về sự tiện lợi của ứng dụng Công dân số Cần Thơ (congdanso.cantho.gov.vn) trên điện thoại thông minh và chữ ký số cá nhân công cộng trong quá trình giao dịch hành chính, thương mại điện tử, các giao dịch cần xác thực thông tin của chủ thể yêu cầu cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử quận, pano, băng rôn tuyên truyền trực quan và in 45.000 tờ gấp tuyên truyền. Ðồng thời, triển khai mô hình hỗ trợ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của quận và phường; triển khai chữ ký số cá nhân trong toàn thể công chức, viên chức người lao động trên địa bàn quận quản lý; phát động đoàn viên, hội viên các cấp tham gia sử dụng chữ ký số cá nhân công cộng góp phần phổ biến rộng rãi các ứng dụng, nền tảng số; triển khai trên các nhóm Zalo của Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp.

Tin, ảnh: ANH KHOA

 

Chia sẻ bài viết