22/08/2013 - 09:31

Bế mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, sáng 21-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Tờ trình của Chính phủ về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009-2013, đề xuất Phương án cơ chế quản lý và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014.

Các đại biểu đề nghị ban soạn thảo phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, chuẩn bị thêm để trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp sau. Trong đó, cần nhấn mạnh quan điểm: không khuyến khích khai thác và xuất khẩu thô tài nguyên khoáng sản. Việc xuất khẩu thô tài nguyên cần được quản lý chặt chẽ, có quy hoạch, kế hoạch cụ thể.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về chủ trương tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước; đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội để hoàn chỉnh Tờ trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông báo ý kiến để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định mới về thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Kho bạc Nhà nước thay cho Quyết định cũ.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Sau một tuần làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thảo luận 7 dự án, trong đó có 4 dự án luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến sau khi Quốc hội đã thảo luận, 3 dự án luật cho ý kiến lần đầu; cho ý kiến về Pháp lệnh cảnh sát cơ động; Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Tờ trình của Chính phủ về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009-2013, đề xuất Phương án cơ chế quản lý và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014; đặc biệt là giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thiết thực phục vụ Hội nghị Trung ương sắp tới và việc ban hành Nghị quyết về giáo dục đào tạo; Nghị quyết đổi mới chương trình - sách giáo khoa thực hiện sau năm 2015 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Đây là một bước tiến trong quá trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng là một căn cứ để xem xét, đánh giá trách nhiệm của các Bộ trưởng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội... sớm hoàn thiện các văn bản chuẩn bị tốt cho các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9, 10 và đặc biệt là kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII - kỳ họp sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự án Luật Đất đai và nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm nay. Tại Hội nghị này, các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận sâu sắc hơn về các nội dung quan trọng, tạo sự đồng thuận trước khi trình ra Quốc hội khóa XIII xem xét tại kỳ họp thứ 6.

Phúc Hằng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết