04/11/2011 - 09:23

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng là yêu cầu quan trọng và bức thiết

Nhằm bảo vệ an toàn cho người tố cáo tham nhũng và khuyến khích toàn dân tham gia hoạt động phòng, chống tham nhũng, sáng 3-11, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe các tham luận của đại biểu trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến việc xác định sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ người tố cáo tham nhũng; xác định biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hiện hành về bảo vệ người tố cáo tham nhũng; xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm về các cơ chế, mô hình hoạt động bảo vệ người tố cáo tham nhũng để qua đó tìm ra những cơ chế, biện pháp hữu hiệu nhất bảo vệ người tố cáo tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.

Tham luận của các đại biểu quốc tế đã đưa ra những ví dụ cụ thể về các cơ chế pháp lý, biện pháp và thực tiễn của công tác bảo vệ người tố cáo nói chung, tố cáo tham nhũng nói riêng tại các quốc gia trên thế giới. Các đại biểu cùng nhất trí cho rằng, công tác bảo vệ người tố cáo tham nhũng cần sự chung tay của tất cả hệ thống chính trị và của toàn dân, đặc biệt nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiếp nhận tố cáo và các cơ quan làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết