01/07/2017 - 10:39

Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Qua hơn 2 năm thực hiện chương trình phối hợp, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và Hội đoàn thể các cấp đã thực hiện 4.653 đợt tuyên truyền, đối thoại, với hơn 173.000 người tham gia; phát trên 150.000 tờ gấp về Luật BHYT, BHXH. Các Hội, đoàn thể tại 9 quận, huyện phối hợp với BHXH tổ chức tập huấn cho trên 1.500 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên về chính sách BHXH, BHYT...
Chia sẻ bài viết