28/05/2014 - 22:34

Bảo đảm tính an toàn trong hoạt động công chứng

(CT)- Theo Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp, thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg ngày 29-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng (HNCC) đến năm 2020, ở khu vực phía Nam có các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Hậu Giang đã thành lập tổ chức HNCC đủ chỉ tiêu theo lộ trình giai đoạn 2011-2015 theo Quy hoạch.

Hiện nay, toàn khu vực có 309 tổ chức HNCC, với 625 công chứng viên đang hành nghề (tăng 67 tổ chức HNCC so với cùng kỳ 2013). Hầu hết các VPCC đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tương đối đầy đủ. Ðể bảo đảm tính an toàn trong hoạt động công chứng, hiện nay, Sở Tư pháp các địa phương đang tham mưu cho UBND khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch và ban hành Quy chế khai thác sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu về hợp đồng giao dịch liên quan bất động sản đã được công chứng. Ngoài ra, một số địa phương đã nhanh chóng triển khai phần mềm khai thác thông tin ngăn chặn rủi ro trong hoạt động công chứng liên quan đến các hợp đồng giao dịch về tài sản, đặc biệt là về bất động sản.

H.D

Chia sẻ bài viết