04/10/2017 - 23:15

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Ban tổ chức các cấp cần tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc tinh giản biên chế

(CT)- Chiều 2-10-2017, Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Trong quý III, ban tổ chức các cấp đã tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đóng góp ý kiến xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tham mưu triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ban tổ chức các cấp đã thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, chỉ đạo: Trong quý IV, ban tổ chức các cấp cần tham mưu cấp ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và các kết luận của Trung ương. Ban tổ chức các cấp cần tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ngay sau khi Nghị quyết được thông qua; tham mưu củng cố, kiện toàn đội ngũ trong những tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ban tổ chức các cấp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng dẫn; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2017 đúng quy định, đúng thực chất…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Phạm Minh Chính