21/11/2020 - 10:51

Ban Pháp chế HÐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

(CT) - Ngày 20-11, Ban Pháp chế HÐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 19 HÐND thành phố. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021… Nhìn chung các đại biểu thống nhất và đánh giá cao các báo cáo do các đơn vị soạn thảo chuẩn bị trình tại kỳ họp cuối năm HÐND thành phố. Ðồng thời, đề nghị các đơn vị soạn thảo đưa ra những giải pháp cụ thể trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; tăng cường công tác tuần tra và có giải pháp thiết thực để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các trường học và các chợ trong nội ô thành phố; quan tâm đến công tác cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương…

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận đóng góp ý kiến các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết việc ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HÐND, ngày 9-12-2016, của HÐND thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020; việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách dôi dư sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực; việc sửa đổi, bổ sung và quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn; việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2021 của thành phố; phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NÐ-CP của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị của TP Cần Thơ năm 2021; việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 của thành phố. Qua đó, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại việc phân bổ bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng với tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đào tạo theo nhu cầu vị trí việc làm; cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn để bổ sung cho lực lượng cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc…

Kết luận tại các buổi thẩm tra, ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HÐND thành phố, yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh nội dung trong các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp cuối năm 2020 HÐND thành phố.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết