25/03/2014 - 21:28

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN Ô MÔN

Ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động HĐND

(CT)- Thường trực HĐND quận Ô Môn vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 01/ĐA-HĐND-TT của Thường trực HĐND TP Cần Thơ về nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012 – 2015.

Theo đó, trong năm 2014, Thường trực HĐND quận phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN quận xây dựng kế hoạch, xây dựng lịch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Đồng thời, chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQVN quận và các cơ quan hữu quan tổ chức cuộc họp liên tịch; xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu trước và sau kỳ họp; phân công trách nhiệm cụ thể các cơ quan tham mưu chủ động xây dựng các văn bản, chuẩn bị các nội dung cần thiết để phục vụ cho kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND quận còn xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát riêng; chọn nội dung giám sát, khảo sát phù hợp với thực tế và năng lực của địa phương; sau giám sát, khảo sát báo cáo và kết luận kịp thời đúng quy định và có tái giám sát…

T.T

Chia sẻ bài viết